တွန်းလှည်းစက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Trolley ထုတ်လုပ်သူများ