လက်စွဲအိပ်ရာစက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Manual Bed ထုတ်လုပ်သူများ